Gyakran Ismételt Kérdések

Amiben próbálok segíteni

Istenről?

Ki, vagy Mi Isten?

Isten egy fogalom. Ha pedig fogalomról beszélünk, nem mondhatjuk, hogy nem létezik, inkább csak azt, hogy nem tudjuk felfogni a létezését. A tervezettségről megint azt tudom mondani, megfelelő információ nélkül, nem létezik tervezés. Ami ránk emberekre is igaz az, hogy rengeteg megfigyelésből és az ismeretek rögzítése nélkül lehetetlen lenne a tervezés. Vagyis a bonyolult dolog nem előzheti meg az egyszerűt.

Mi az, hogy evolució, vagy teremtés?

Átalakulás, kialakulás, fejlődés, haladás, kibontakozás. Az evolúció a véletlenszerű tényezőknek köszönhetőek. A földi evolúció több szakaszra osztható. Az első a fizikai evolúció, melynek során maga a Földbolygó és a rajta lévő óceánok a légkör és a különböző szárazföldi képződmények kialakultak. A Földön ebben az időben még nem tudott az élet kialakulni .
Ezután következett a kémiai evolúció melynek során a szervetlen alkotó elemekből az UV sugárzás és a légkörökbe való kisülések, villámlások hatására kialakulhattak az első kis szerves molekulák majd a nagyobbak, mely az alapját képezte azoknak, hogy a következő fázisába lépjen a földi evolúció, illetve a kezdetleges élőlények kialakulhassanak.
A másik elmélet a kreacionista teremtéstörténet, ahol a különböző vallások által tisztelt isteneknek tulajdonítják a Földbolygó és a rajta lévő élővilág kialakítását. Azután ott van a Pánspermium elmélet, ahol az űrből becsapódó meteoritok hatására jött létre az élet a Földön és még sok más elmélet…

Hogyan kerültünk A Földre?

Itt is több fajta elmélet létezik. Először: a földi evolúció. Másodszor: Idegen civilizáció hozott létre bennünket. Harmadszor: a teremtéselmélet. …

Vallások

Ki hozta létre a vallásokat?

A vallásokat az emberi hiszékenység hozta létre, illetve az emberi hiszékenységet kihasználó úgymond, dörzsöltebb emberek, akiknek nem a munkán járt az eszük, hanem azon hogyan lehet elkerülni. Az elnyomottak viszont naivan keresték a kiutat az elnyomás alól és különböző igazságokat fogalmaztak meg. Az elnyomók ezeket az igazságokat beépítették az eszméikbe, ami által láthatatlanná tették a szándékukat, így még jobban kiszolgáltatottá tették naiv tisztességes embereket.

Szükség van vallásokra?

Régen is és ma is sokan kutatják a Bibliát. Miért? Mert olyan hasznos dolgok, tanítások találhatók benne, amik valóban az emberiség javára válhat. De ahogyan dogmákat tesznek hozzá, vagy olyan dolgot hoznak létre, ami akár hagyománnyá is válhat, és azt rendszeresen gyakorolják, úgymond imádati formát alkalmaznak, abban a pillanatban vallásról beszélünk. Jézus nem hozott létre semmilyen vallást, hanem tanítani próbálta az embereket. Amikor azt mondta, hogy emlékezzetek meg rólam, nem arra utalt, hogy minden évben valamilyen rituálét mutassanak be róla, hanem csak azt akarta, hogy emlékezzünk, beszélgessünk a tanításairól. Ha így közelítünk a témához, akkor nem a vallásokra van szükségünk, hanem a megfelelő ismeretre.

Melyik az igaz vallás?

„Minden vallási gyülekezet a saját vallását tartja az egyedül igaznak vagy legalábbis az abszolút igazság legmagasabb rendű és legadekváltabb kifejezési formájának, minden más tanítást csekélyebb értékűnek — ha nem éppen teljességgel hamisnak — ítél.[1] Egy adott tanítás igényeinek vizsgálatakor ezért rendkívül fontos tisztázni, mivel próbálja elsőbbségi jogát alátámasztani, és miért tulajdonít csekélyebb értéket minden más rendszernek.” (idézet a Wikipédiából, a szabad enciklopédiából)

Minden vallás átverés?

Azt, hogy egy vallás átverés, ezt konkrétan nem állíthatjuk. A Biblia sem úgy fogalmaz, hogy átverés, hanem ezt olvashatjuk: „És szövétneknek világossága többé te benned nem fénylik; és vőlegénynek és menyasszonynak szava sem hallatszik többé te benned; mert a te kalmárjaid a földnek fejedelmei; mert a te bűvöléseidtől eltévelyedtek mind a népek.” (Jelenések 18:23;)

Mit kell igazából elhinnünk?

Csak azt, amiről igazán meg vagyunk győződve! Amik bizonyított tényeken alapulnak, nem pedig elvont fogalmakon. Ne meggyőzve legyünk, hanem meggyőződve. Ne feledjük, hogy a világ csak haszonleső. Mindent elkövet azért, hogy bekebelezzen, uralkodjon feletted és ne te irányítsd az életedet, hanem ő. A világhoz tartozik a vallás, a politika és a kereskedelem..

Kell valamiért fizetni?

Ingyenes

Ez az ismeretszerzés teljes egészében ingyenes. Valójában ez nem egy tanulmányozás, hanem csak a Bibliát próbáljuk jobban megérteni. Egy Bibliára feltétlenül szükséged lesz! A Bibliát akár le is töltheted teljesen ingyen. Fizetned akkor kell, ha szeretnél egy saját Bibliát, azt is csak azért, mert el kell menned egy könyvesboltba, hogy megvásárold. Olyan Bibliát vehetsz magadnak amilyen neked tetszik, csak teljes legyen. Azért is kell fizetned, mert használod az internetet.

Rugalmas

A weboldal tulajdonossal személyesen kapcsolatba léphetsz egy online beszélgetésen, egy neked megfelelő időpontban valamelyik lehetőséget kiválasztva. Skype-on, Messengeren, vagy Viberen. De zoom-on is lehet.

Nem jár semmilyen kötelezettséggel

Ami azt jelenti, hogy nem kell semilyen szervezetbe, vagy vallásba belépned. Nem az a célom, hogy szellemileg félrevezesselek, lelkileg pedig megvezesselek. A célom csak az, hogy az ismeret által, ha úgy érzed szükséged van rá, akkor változtani tudj az életed minőségén. A beszélgetést bármikor abbahagyhatod, de akkor nincs értelme elkezdened sem.

Adományozás

Itt nem kell adományozni

Ez a tevékenységem nem egészen világméretű, de  önkéntesen,

ingyen és emberbaráti szeretetből teszem. Ezt a feladatot azért végzem, mert Jézus volt, aki elkezdte és azt parancsolta, hogy tanítsuk meg az embereket arra, amit ő is tanított.

(Máté 28:19,20) „Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!”

Senkire nem akarok még csak ráhatással sem lenni arra, hogy fizessen nekem. Különben ellent mondanék a szeretetnek.

Több szervezet alkalmazza ezt a Biblia verset. (2Korintusz 9:7) „Ki-ki amint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségből; mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.” – lelkileg gyakorolnak hatást, hogy bevételhez jussanak.

De ez a vers minden emberre vonatkozik. Arról szól, ha látjuk, hogy valaki szükséget szenved, és ha van rá lehetőségünk, akkor segítsünk neki. Ettől valóban jókedvünk lesz.

Van olyan szervezet, aki nyilvánosan kijelenti, hogy náluk nincs külön papi és laikus osztály. Minden megkeresztelt tagjuk Isten felszentelt szolgája, és senki sem kap fizetést a szolgálatáért. Azért érdemes ennek utána nézni, nehogy később jöjjön a meglepetés, amit csak akkor veszünk észre, ha „rájövünk”, hogy félre vagyunk vezetve.