BEVEZETŐ A BIBLIA ÉRTELMEZÉSÉHEZ

...
A tudáshoz a belépés mindenki számára nyitva van! Ne hagyd magad ámítani! Kutass, és győződj meg mindenről!

Kedves Olvasó!

Köszönöm, hogy rátaláltál erre a weboldalra is, nagy megtiszteltetés a számomra. Nagyon örülök neki, és ha tetszik is annak még jobban. Sok sikert az olvasáshoz, és ha úgy gondolod, akkor akár jelentkezhetsz is.

Ne lepődj meg azon, hogy úgy néz ki az oldalam, mintha hiányos lenne! Igazad van, mert még nincs készen, de folyamatosan fejlesztem, ahogyan az időm engedi. Az előnye viszont az, hogy nem kell egyszerre az elmédet megerőltetni a sok, úgymond száraz anyaggal.

Ha mégis hiányérzeted van, vedd fel velem a kapcsolatot, és bátran kérdezhetsz is. Azt is megteheted, hogy feliratkozol a hírlevélre, és ahogy újabb információ került az oldalra jelzem neked. Ne érezd magad lekicsinyeltnek azért, hogy a weboldalon tegezem az embereket, mert ezt nem nagyképűségből, hanem szeretetből teszem, azért, mert közelebb szeretnék kerülni minden emberhez.

AKKOR KEZDJÜK IS!

Az ember felfogóképessége véges, még akkor is, ha eljutunk oda, hogy talán „örök életünk?” is lehet. Bár az agyunk tényleg bámulatos, sokkal több, mint egy szuper számítógép és ez valószínű mindig felülmúlhatatlan lesz. A világűr lehet, hogy végtelen, de az úgymond „teremtés”, amibe a Biblia szerint beletartozik a teljes univerzum, az véges. Újabban tudomány szerint is „véges”. Esetleg még mi emberek, nem látjuk a végét, vagy talán még sem „véges”?

MIT JELENT AZ, HOGY A FELFOGÓKÉPESSÉGÜNK VISZONYLAG VÉGES?

Azért viszonylag, mert mindig a meglévő ismereteink határozzák meg, hogy mennyit tudunk felfogni. Arra is gondolhatunk, hogy a gondolkodó képességünk folyamatosan szelektál, ami azt jelenti, hogy amit régen fel tudtunk fogni, azt már nem tudjuk, vagy legalábbis komoly kutatást kell újra végezni, hogy ismét megértsük. Gondoljunk azokra az ókori dolgokra, amik az ásatások során még jelen vannak, de nem értjük, hogy az akkori ember hogyan készítette el. Ugyan így van ez fordítva is, az ókori ember nem értené, nem tudná felfogni a mi korunk technikáját.

TÉRJÜNK VISSZA A MAI GONDOLKODÁSUNKHOZ!

A vallás, vagy vallások azt tanítják, hogy élet az élettelen anyagból nem jöhet létre. Hát, nem is tudom? A földre is azt mondjuk, hogy élő bolygó, sőt az egész univerzumunkra is mondhatjuk, hogy élő. Az viszont biztos, hogy az ember ugyan abból az élettelen agyagokból van megalkotva, amiből a földünk. Bizonyíték, a vérvétel utáni lelet, ahol fel vannak sorolva, megfelelő arányban a különböző élettelen anyagok, amik felépítik a szervezetünket (kristályok, sók, cukrok, savak, fémek, amiből áll a vérünk is….stb.) Sőt nem csak a földünk áll ezekből az anyagokból, hanem a teljes univerzumra is gondolhatunk, amit a Biblia szerint, „maga JHVH (Jahve, Jehova, Isten) hozott létre úgy, hogy állítólag előbb megalkotta Jézust, (akinek ekkor még nem ez volt a neve) és közösen hozták létre a teremtést”, de erről majd a későbbiekben fogunk beszélni, ha majd a témához érünk. Azon viszont elgondolkodhatunk, hogy ha „Isten” a teremtő, mekkora energiára volt neki szüksége, hogy mind ezt létre hozza?

AZ ÉN SZERÉNY VÉLEMÉNYEM? AZ ÉLET EREDETÉT KUTATNI, VALÓBAN NAGY KIHÍVÁS.

Már az is nagy kihívás, hogy a meglévő dolgok működését tanulmányozzuk, és az ismeretet felhasználhatjuk az emberiség javára.

Sajnos tudomásul kellene venni, hogy a felfogóképességünk határos. Az azon túli dolgok után kutatni pedig szerintem időpocsékolás, de az előbbi gondolatot felhasználva talán előrébb juthatunk. Hogy jobban megértsd, mire gondolok, rögtön mondanék olyan felfoghatatlan dolgot, amin érdemes elgondolkodni.

A semmiből nem jön létre semmi. De ha mégis van valami, akkor nem gondolhatjuk azt, hogy a bonyolultabb dolog előbb jött létre, mint az egyszerűbb. Itt, ha most anyagra gondolok, hogy a legegyszerűbb anyagnál, mint például: a hidrogén H2, az intelligencia előbb jött volna létre?

MOST UGORJUNK EGY NAGYOT!

Az igaz, hogy a földi számítógépet ember tervezte, de ha a számítógép is képes lenne saját magának parancsot adni, akkor már önálló gondolkodású intelligenciával rendelkező robotnak neveznénk, ami azt jelentené, hogy képes tanulni, de azt, hogy az élet mitől jött létre, még neki is nagyon sok időre lenne szükség a válaszra. Az is lehet, hogy soha nem tudná meg.

Egyszerűbben, egy kisgyermek hozzá nyúl egy forró testhez létre jön a fizika, „a hatás, ellenhatás” elmélet, ahol a hatás egy információ hő formájában, az ellenhatás pedig nem csak az, hogy elkapja a kezét, hanem meg is jegyzi (megtanulja) és többé nem nyúl oda, vagyis az ismerete egy információval gyarapodott.

Ennél az egyszerű példánál is láthatjuk, hogy intelligencia információ nélkül soha nem jöhet létre, mert az intelligencia kialakulásához rengeteg információra van szükség. Tehát megint csak azt tudom mondani, hogy a felfogó képességünk határos. Azt, hogy mi, amit nem mi hoztunk létre, annak az eredetét kutatjuk szerintem időpocsékolás, de a meglévő dolgok elemzését, működését fel tudjuk fogni és a hasznunkra, a magunk javára tudjuk fordítani, vagyis többre mennénk vele, és „talán” rájönnénk az eredetére is. Az is lehet, hogy maga az anyag miatt az élet létrejötte elkerülhetetlen, de hogy az anyag hogyan jött létre, azt már nem tudjuk felfogni.

MOST NÉZZÜK A BIBLIÁT!

A Biblia „teremtésről” beszél, ami ezek szerint teljesen ellent mond az eddigi ismereteinknek.

Akkor mégis, hogyan is kell értelmezni a teremtést, vagyis hogyan jöhetett létre minden? Milyen jól kitalálták az Istennek a nevét JHVH. A jelentése: előidézi, hogy legyen, „vagyok aki vagyok” vagy „azzá válok”, ami azt is jelentheti, hogy van, létezik, ill. változik. Nagyon érdekes! Amit nem tudunk egyelőre felfogni, az valahogy létrejött, vagy előidéződött? A Biblia azt is írja: „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó”. Ezt úgy is értelmezhetjük, hogy ami elkezdődik, az be is fejeződik, vagy folyamatos változáson megy keresztül, („azzá válok”), illetve állandóan változik, átalakul. Ha pedig valami változik az csak úgy lehetséges, hogy egy másik valami hatással van rá. „Istennél” ugyanígy van. Ahhoz, hogy „Isten” valamivé váljon, az nem az Ő akaratán múlik, hanem valamilyen ok miatt kell változnia. Az ok, vagy okozat valaminek a következménye, ami hatással lehet valamire/valakire. Ha pedig „Istenre” is hatással van valami, ami miatt változni kényszerül, akkor a hatás nem tőle származik. Ezek szerint nem lehet mindenható, ha rá is hathat valami.

A vallások azt tanítják, hogy „Isten” örökké létezik, nincs kezdete. A tudomány is azt állítja, hogy az anyag is állandó és folyamatosan változik. Ezek szerint az ősrobbanás előtt is létezett valami. Mindenesetre az ember számára az „Isten” és a világ keletkezése is még jó sokáig fogalom lesz. Tehát valami, vagy valaki „előidézte”, hogy létre jöjjön a mi univerzumunk is.

Valójában a Biblia sem azért íródott, hogy megtudjuk pontosan, hogyan jött létre az univerzum és azon belül az élet. Inkább a mi univerzumunk kezdetéről állítja, hogy „Isten” teremtette. „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” (1Mózes 1:1)

Az ember fejlődése során fokozatosan fogta fel a körülötte levő dolgokat, sőt időnként akadályokba is ütközött és ilyenkor az ismeret hiánya félelmet is okozhatott. Ezt kihasználva néhány jobb képességűnek/felfogásúnak mondott ember, aki a képességét inkább a kapzsiságra használta, megpróbált fölé kerekedni a másik ember fölé és kialakult az, amit a Bibliában is olvasunk: „Mindezt láttam, és megfigyeltem minden dolgot, ami történik a nap alatt, olyan időben, amikor uralkodik az ember az emberen maga kárára.” (Prédikátor 8:9)

Igen a félelem, vagy a megfélemlítés nagyon nagy erő. Képes teljesen kiszolgáltatottá tenni az embert/embereket. Ezt használják ki a kapzsi bűnözők, a vallások, a politikusok és bankok is. Pontosan ezzel vezetik félre az egész világot, akár „Isten” mögé bújva is. Itt nem arról van szó, hogy tagadnám „Istent”. Nem, hiszen valójában fel sem tudom fogni. Arról viszont van tapasztalatom, hogy ha a Bibliában található fontos tanácsok szerint gondolkodom, és annak megfelelően cselekszem, akkor helyre állnak a problémáim, sőt a dolgaim is jobban működnek.

Azt megértem, hogy sok embernek szüksége van arra, hogy tartozzon valahova, legalább is ezt hangoztatja sok csoport, vagy szervezet, mert csak így érzik magukat biztonságban. Az emberek általában azért tömörülnek csoportokba, mert támogatókat keresnek az előrehaladásukban. De ez a gondolkodásmód, hogy szükséges valahová tartozni ebben az esetben felületes. Inkább valójában olyan emberekhez szeretnénk tartozni, akik között biztonságban érezhetjük magunkat, és ha „szükséges”, az életben bármikor számíthatunk rájuk, vagyis nem valahova szeretnénk tartozni, hanem csakis az ilyen emberekhez. Az ilyen emberek nem különböző csoportokhoz tartoznak, és nem tesznek különbséget ki hova tartozik, csak segítenek, ha arra szükség van. A Bibliában Jézus pontosan erről beszélt, amikor az irgalmas szamaritánusról tanított.

Amikor az emberek csoportokba tömörülnek, rögtön meg is különböztetik egymást és kialakulnak az ellentétek is. Úgy gondolom, hogy nem külön csoportokban, hanem az egész emberiségnek kellene egységesnek, egymás iránt pedig megértőnek lenni, és egymással szeretetben élni. A szeretetet pedig nem hangoztatni, hanem megtanulni és gyakorolni kell.

Ezt a weboldalt is azért hoztam létre, hogy segíteni tudjak az embereknek. A mai korban a legtöbb embert leginkább az interneten keresztül lehet elérni. Ebben a járványos időben, amúgy sem lehet nagyon kimozdulni az otthonainkból kivétel a megélhetés miatt. Bár a téma a Biblia eredete, megismerése, ami nem azt jelenti, hogy esetleg egy új vallást akarok létrehozni. Nem, csupán a Bibliát szeretném értelmezni hogyan keletkezett, miért is íródott, és mi az, ami a hasznunkra válhat belőle. A kutatásaimból szerzett ismereteimet, akit érdekel, szívesen átadnám mindenkinek. Közben nem szeretnék megszólítva személyesen semmilyen vallást vagy felekezetet támadva, nem az én dolgom, sőt politikailag is semleges szeretnék maradni. Érdekességként maga a Biblia utal rá, hogy az összes vallás a „Nagy Babilonhoz” tartozik, ami csak létezik a földön. „És ezek után láttam más angyalt leszállni a mennyből, a kinek nagy hatalma volt; és a föld fénylett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondván: Leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett ördögöknek lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlöcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlöcévé. Mert az ő paráznasága haragjának borából ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ő vele paráználkodtak, és a földnek kalmárjai az ő tobzódásának erejéből meggazdagodtak.” (Jelenések 18:1-3;)

Sajnálom, hogy ilyen jövőről ír a Biblia, de ebben én nem szeretnék állást foglalni, sem senki elméjébe tudatosítani, ezért ezzel a résszel nem is foglalkoznék tovább.

Mindezt teljesen ingyen teszem. Semmilyen hasznot nem akarok szerezni a magam részére. Nem azt írom le, hogyan szülessünk újjá és ezért az írásaimért pénzt kérjek, mert abban a pillanatban bort innék és vizet prédikálnék. Különben nem is tudom, hogyan lehet újjá születni, de azt tudom, hogy az ember megtudja változtatni a gondolkodás módját.

Azt szeretném, hogy az emberek megértsék, hogy miért is íródott a Biblia, de a benne található hasznos tanácsok által, ha lehet minden ember (tisztelet a kivételnek), akár jobbá is válhat.

Az "Isten" szót, és a "nevét" is mindig idézőjelbe teszem azért, mert olyan fogalom, ami nem bizonyított tény. Azt viszont nem lehet konkrétan kijelenteni, hogy a látható dolgok bizonyítják a létezését, mert nem csak jó dolgok láthatóak, hanem a számunkra kifejezetten rossz dolgok is. De mivel fogalomról beszélünk, nem mondhatjuk, hogy nem létezik, inkább csak azt, hogy nem tudjuk felfogni a létezését. A tervezettségről megint azt tudom mondani, megfelelő információ nélkül nem létezik tervezés. Az ember fejlődése során, a rengeteg megfigyelés és az ismeretek rögzítése kellett ahhoz, hogy tervezni tudjon, máskülönben ez lehetetlen lenne. Itt is igaz, hogy a bonyolult dolog nem előzheti meg az egyszerűt. Amikor azt mondjuk, hogy „Isten energiájával” jött létre minden, téves elgondolás, mert nem az energia az értelem, hanem az értelemhez van szükség energiára. Ugyan így van ez az embernél is. Nekünk sincs saját energiánk, hanem csak felvett energiánk van, amit a táplálékkal veszünk fel és átalakítunk. Egyszerűbben: a számítógép mini értelem, de energia nélkül az sem működne.

Azért minden nap vannak furcsa, akár kozmikus gondolataim is.

Ezért arra az elhatározásra jutottam, hogy nem tarthatom magamban, meg osztom mindenkivel, persze csak azokkal, akiket egyáltalán érdekel.

...
Sipos Gyula
A weboldal szerkesztője

Itt találod az új videókat, zenéket, dalokat, cikkeket és híreket.

Ha kérdéseid vannak?

Vedd fel velem a kapcsolatot a lenti címen
e-mail

Kövess engem

vissza a tetejére