HOGYAN KEZDŐDÖTT MINDEN?

...

A Biblia szerint Isten „az élet forrása”. „Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot. (Zsoltárok 36: 10). Te elhiszed ezt? Néhányan úgy gondolják, hogy az élet irányítás nélküli események eredményeként jött létre. Ha ez igaz, akkor a véletlennek köszönhetjük, hogy létezünk? Olyan, hogy véletlen nem létezik. Vagyis az élet keletkezése nem lehet véletlen. Azt sem mondhatjuk, hogy magától, irányítás nélkül jött létre, mert az irányítást a (fizikai) törvényeknek köszönhetjük. Az első, és legfontosabb törvény az úgynevezett hatás és ellenhatás. E nélkül egyetlen fizikai törvény sem jött volna létre. A hatásnak és ellenhatásnak pedig lehet iránya is. Sokan gondolják azt, ha Isten hozta létre az életet, akkor kell, hogy legyen vele célja. A célt mindig a hatás határozza meg

1.Hogyan jött létre a világegyetem?

Nem tudjuk, de a Biblia kijelenti: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet” (1Mózes 1: 1). Több tudós gondolja azt, hogy a világegyetemnek volt kezdete, de ez csak feltételezés, mert erre még nincsen bizonyítékunk. „Isten” nem teremthette meg, mert a gondolkodó képesség nem előzheti meg az egyszerű dolgokat, magas intelligencia pedig nem előzheti meg a gondolkodó képességet. Már ahhoz is, hogy az egyszerű dolog önálló gondolkodással bírjon, rengeteg információs erőhatásra van szükség. Az erő a hatás és az ellenhatás közötti mérték. Hogy ezt jobban megértsük, idéznék: „A hatás–ellenhatás törvénye más néven Newton III. törvénye, és azt mondja ki, hogy ha egy erő erőt fejt ki egy másik testre (ez az egyetlen módja annak, hogy hasson rá), akkor a másik test azonos nagyságú, ellentétes irányú erővel hat erre a testre.” tehát a világegyetem az anyag és energia egymásra hatásával jöhetett létre.

2. Ebből következik, hogy „Isten” nem teremthette külön a földet sem.

„Kezdetben teremtette Isten az eget (univerzum) és (azon belül átalakította) a földet” A Bibliában, az Ézsaiás 45: 18-ban ezt olvassuk: „Mert így szól az Úr, aki az egeket teremtette; Ő az Isten, aki megalkotta (átalakította) a földet és teremtette azt és megerősítette; nem hiába teremtette azt, hanem lakásul alkotta: Én vagyok az Úr és több nincsen!A bolygónk valóban lakható az emberek és a földi élőlények számára. A jelenlegi tudományos eredmények viszont azt mutatják, hogy nem csak a föld az egyetlen ismert bolygó, ahol lehetséges lenne az élet, akár az emberek számára is.

3. Hogyan jött létre az élet a földön?

Amikor az 1Mózes 1: 1-31-ig olvassuk, akkor a Bibliából is láthatjuk, hogyan jött létre az élet, majd az ember is.

Először 1Mózes 1: 2-19-ig a föld folyamatosan változott. 1Mózes 1: 20-25-ig a vízben indult el az élet „És monda Isten: Pezsdüljenek a vizek élő állatok nyüzsgésétől; és madarak repdessenek a föld felett, az ég mennyezetének színén.. Bár arról olvastunk az elején, hogy a növényekkel kezdte, de ha jobban odafigyelünk a 9. versben azt olvassuk, hogy (És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre, hogy tessék meg a száraz. És úgy lett.) látszódjon a száraz rész is, mert az is víz alatt volt. Ezek szerint tehát a földi élet a vízben kezdődött.

4. Mi különbözteti meg az embereket az állatoktól?

Mitől vált különlegessé az ember? Két fajta lehetőségről is beszélhetünk. Olyan erős információs hatás hatott az ősünkre, ami által öntudatra ébredt, és önálló gondolkodásra lett képes. (Bár az öntudat szó jelentése nem teljesen egyértelmű, mert bizonyos értelemben az állatoknak is van öntudatuk, de az embernek már komoly gondolkodó képessége van, ahol előre el tud képzelni dolgokat, amiknek a végrehajtását képes megtervezni is. Vagyis az önálló gondolkodás magasabb rendű, mint az öntudat.) A Mózes 1: 26 („És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”) szerint hasonlítunk „Istenhez”. Az igazság viszont az, hogy nem az ember hasonlít hozzá, hanem az „Istent” próbálta magához hasonlítani, melyet hozzá kapcsolt a vágyaihoz.

Az öntudatra ébredés, és a gondolkodó képesség hozzásegítette az embert az agy hosszú fejlődése során arra, hogy kifejezze magát a különböző hangok formálásával, ami lehetővé tette a kommunikációs beszéd kialakulását. A nyelvek kialakulását általában a területi tényezők folyamatos felismerése határozta meg. Úgy is értelmezhetjük, ahogyan az ember szétszóródott a világban, a különböző, azonos dolgok felismerésekor maga döntötte el, hogy minek nevezi. Ez megfigyelhető országokon belül is, hogyan változnak a különböző dolgok, vagy kifejezések nevei.

Emellett képesek vagyunk nyelveket tanulni, és élvezni a művészetet, például a zenét. Az állatokkal ellentétben, meg tudjuk tervezni az életünket, ezáltal amíg élünk értelmet is adunk neki.

...
Sipos Gyula
A weboldal szerkesztője

Itt találod az új videókat, zenéket, dalokat, cikkeket és híreket.

Ha kérdéseid vannak?

Vedd fel velem a kapcsolatot a lenti címen
e-mail

Kövess engem

vissza a tetejére