KI ALKOTTA MEG AZ EMBEREKET?

...

Kedves olvasó!

...

Három féle elmélet is létezik.

Először: a földi evolúció.

Másodszor: Idegen civilizáció hozott létre bennünket.

Harmadszor: a teremtéselmélet.

Kezdjük földi evolúcióval!

Bizonyára megfigyelted az oldalamon, hogy nem használok bonyolult, nem mindenki számára érthető kifejezéseket, de gondolom, egyet értesz abban, hogy egyszerűen magyarázni sokkal nehezebb, úgy hogy mindenki megértse. Ha a Bibliával összehasonlítod, ahogyan Jézus beszélt, olyan egyszerűen és érthetően sajnos nekem még nem megy, de törekszem rá.

Mit jelent maga a szó, hogy evolúció? Az élővilág Átalakulása, kialakulása, fejlődése, haladása, kibontakozása, amely szerint az összes élőlény az egyszerűbb formákból fejlődött ki bonyolultabb formákká a környezetre ható hatásainak köszönhetően, mindenféle tervező vagy teremtő beavatkozása nélkül. Ez az egész, az anyagi világ fejlődési folyamataira is igaz,

Emberi evolúció!

Emberré válás alatt azt a folyamatot értjük, ahogyan a Homo sapiens, vagyis a mai ember kialakult. Ma is folyamatosan vizsgálják, tanulmányozzák a felkutatott régészeti leleteket, amelynek célja megérteni az ember evolúcióját, bevonva számos tudományágat, többek között a genetikát, az antropológiát, a pszichológiát, az etológiát és a nyelvészetet is.

Joe képe a Pixabay -en.
...

Nyílván 100%-os bizonyítékunk nincs, hogyan jött létre, vagy hogyan alakult át az állat önálló gondolkodású élőlénnyé, majd később emberré, de az biztos, hogy még ma is vannak olyan emberek, akiknek az ösztöneik erősebbek az értelmüknél.

...

Azt nem mondhatjuk, hogy az ember véletlenül alakult ki. Jelen kellet lenni több, olyan információs hatásnak, ami kiváltotta az öntudatot, és önálló gondolkodásra lett képes. Például az egyik ilyen hatás: nem ért el valamit, ezért felágaskodott, és ez az információ hosszú évek alatt rögzült a tudatában, ami természetessé vált. (felegyenesedett). Persze mondhatnád rögtön, hogy akkor bármelyik állatból lehet gondolkodó lény.

Igen, ha a körülményei megengedik, hogy fejlődésben eljusson, legalább a majomig, ahol már pl. a mancsait nem járásra, hanem kézként, már csak fogásra használja.

Kialakulás!

A vallások elítélik az evolúciót, mert az embert „Istentől” származtatják és ezért magasabb rendű lénynek gondolják az állatnál. Mivel végső soron a Bibliát szeretném értelmezni, rögtön idéznék is belőle, hogy mennyivel különb az ember az állatnál:

...

Az emberek fiainak vége hasonló az oktalan állatnak végéhez, és egyenlő végük van azoknak; amint meghal egyik, úgy meghal a másik is, és ugyanazon egy lélek van mindenikben; és az embernek nagyobb méltósága nincs az oktalan állatoknál, mert minden hiábavalóság. Mindenik ugyanazon egy helyre megy; mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz. Vajon kicsoda vette eszébe az ember lelkét, hogy felmegy-e; és az oktalan állat lelkét, hogy a föld alá megy-e? Prédikátor 3:19-21; Itt még arról is olvashatunk, hogy az ember nem megy fel semmilyen mennyországba sem.

Az ember és a mai élővilág minden egyes faja rendelkezik közös ősökkel, a különbség csak annyi, hogy a közös ősök az idők folyamán milyen hatásoknak voltak kitéve, amikor éltek, és ezek a hatások határozták meg az evolúciós elágazásokat. Az állatvilágban az ember legközelebbi rokona az emberszabású majmok afrikai ága. Az viszont nagy félreértés hogy az ember a mai majmoktól származna, nem, mert az ember és a majom valamennyi típusának a közös őse az utolsó afrikai emberszabású majom volt.

A tudomány szerint az emberré válás folyamatában először a felegyenesedés miatt testi, anatómiai változások következtek be. A felegyenesedés felszabadította a mellső végtagokat a járástól, ami az eszközök használatára és élelemszerzésre tette alkalmassá őket. Az új testtartással a fej a gerincoszlop tetején támaszkodott, így visszafejlődött a nyak merevítő izomzata. A kéz lecsökkentette a tépő fogak szerepét, ami által a fogak méretei is csökkentek. A fejet rögzítő izomzat csökkenésével és a további információk befogadására meg volt a lehetőség az agy térfogatának a növekedésére is.

Fejlődés!

...

Az ember fejlődése során, amikor a globális lehûlés hatására a növények lecsökkentek. a korábbi állatfajok vagy alkalmazkodtak, vagy elhullottak és kihaltak. A közös ős általában növényevő volt, de a klímaváltozás hatására valószínűleg rákényszerült a húsevésre az elhullott állatokból táplálkozott, úgy is mondhatnám, hogy dögevő volt. A vadászott állat húsának elfogyasztása kb. 2 millió évvel ezelőtt kezdődött el.

Haladás és kibontakozás!

„Az emberré válás főbb eseményei:

A két lábon járás (4,5 millió éve), húsevés (2,5 millió éve) eszközkészítés (2 millió éve) a csoportos vadászat (1,5 millió éve), a tűz használat (1,4 millió éve), a tagolt beszéd (40 ezer éve) a letelepedett életmód (12 ezer éve) háziasítás (14 ezer éve) az első fémeszközök használata (6500 éve – rézkor) és írás megjelenése (5200 éve) mind az emberré válás eseménysorozatába illeszkedik.”

Idegen civilizáció hozott létre bennünket.

Erre sincs semmilyen bizonyítékunk. Ha logikusan próbálunk gondolkodni, rögtön felmerül a kérdés. Őket ki hozta létre, evolúció, vagy teremtés? Az viszont elképzelhető, hogy felgyorsították az emberré válást és egy kis átalakítást is hajtottak végre a génjeinkben. Ezzel bizonyos értelemben létrehoztak egy új fajt és az óta is figyelik a fejlődésünket, de nem

Stefan Keller képe a Pixabay -en.

...

avatkoznak bele. Azon viszont elgondolkozhatunk, ahhoz, hogy ide eljutottak, úgymond szuper intelligenciával kell rendelkezniük, mert a mai ismereteink szerint több tíz vagy száz fényévnyi távolságban még nem találtunk legalább hozzánk hasonló intelligenciával rendelkező lényt. Így ha ide tudott jönni, elméletileg a fénysebességet le kellett, hogy győzze. Persze ez is csak feltételezés.

Teremtéselmélet!

A Biblia a legelején beszél arról, hogy „Isten” valakivel megteremti az embert.

„És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. Teremtette tehát az Isten az embert az õ képére, Isten képére teremtette őt: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. És megáldotta Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. És monda Isten: Íme, néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, a melyen maghozó gyümölcs van; az legyen néktek eledelül.” 1Mózes 1:26-29;

A vallások abból indulnak ki, hogy a világ, tervezés útján jött létre, és ez a tervező nem más, mint „Isten”. „Mert minden háznak van építője, a ki pedig mindent elkészített, az Isten az.” Zsidók 3:4;.

Ha csak eddig gondolkodunk, akkor talán igazuk is lenne.

De mi a helyzet a valóságban és hogy jön ide a tervezettség?

Mint már beszéltünk arról, hogy az élet, fizikai törvények nélkül nem jöhetett létre, ill. nem létezne.

Arról is beszéltünk, hogy valaki tervezni tudjon, ahhoz szüksége van a megfelelő információra. Gondoljunk arra, hogy az ókorban az ember nem tudta volna megtervezni a televíziót, vagy még inkább a mobiltelefont. Miért, mert hiányoztak azok a fizikai információk, amik lehetővé tették ezt.

Arról is beszéltünk, hogy az egyszerű dolgot nem előzheti meg a bonyolult, vagyis a gondolkodóképességtől az intelligenciáig is rengeteg információra van szükség.

Azt hiszem, hogy ez az egyszerű magyarázat is képes elvetni a terméselméletet, és az evolúciós elméletet újra gondolni. Bár a Darwini elmélet már teljesen átalakult, és azok a kutatók, akik teljes elhivatottsággal rendelkeznek, már ott tartanak, hogy mesterségesen is képesek „élő sejtet” előállítani. Minden tiszteletem az övék!

vissza a tetejére

...
Sipos Gyula
A weboldal szerkesztője

Itt találod az új videókat, zenéket, dalokat, cikkeket és híreket.

Ha kérdéseid vannak?

Vedd fel velem a kapcsolatot a lenti címen
e-mail

Kövess engem