Hegyi beszéd a mai embernek

...

Máté 5-7,

Emlékeztek? Arról írtam régebben, hogy volt egy „EMBER”, aki ki szerette volna vezetni az izraelitákat ebből a zűrzavaros gondolkodásból, akit keresztre is feszítettek. Ezt az „EMBER”-t használták fel később a bibliai evangéliumokban, mint tanító „Jézus”-ként megnevezve. Azért lett „Jézus”, mert a nevének jelentése:  Jahve a megváltás, vagy Jehova megmentés, így hozták „Istennel” kapcsolatba.

Nézzük milyen igazságokat használtak fel a kitalált nevével, de itt is misztikum nélkül?

Most nem fogok a bibliai versekhez külön kommenteket írni, hanem magát a verset próbálom értelmezve leírni. Ez nem azt jelenti, hogy átírom a Bibliát, vagy hozzá teszek, hanem csak a weboldalamon értelmezem. Akkor kezdjük is!

5. fejezet:

Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felment a hegyre, leült, Tanítványai köréje gyűltek, ő pedig tanítani kezdte őket:

A nyolc boldogság.

Boldog, aki hiányt szenved a belső békében, a szeretetben, mert a szerető emberek között megtalálhatja béke és a boldogság forrását itt a földön.

Boldogok, akik keseregnek, mert nehezen jutnak előbbre, de a vigasztalás és a családi közösség ereje mindig mellettük áll

Azok, akik értékelik a földünket szelídek, és mindig azon igyekeznek, hogy a világot jobbá tegyék.

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az értelmi igazságot: azok megtapasztalhatják a beteljesülést és a belső gazdagságot.

Boldogok, az irgalmas emberek, mert ők képesek meglátni mások szenvedését és segítenek nekik.

Boldogok, akiknek szívük tiszta: mert  Ők mindig csodálkoznak a természet szépségében és hisznek az emberi kapcsolatok mélységében.

Boldogok a békességre igyekezők: mert ők hajlandók meghallgatni másokat, képesek megoldani a konfliktusokat és építeni a kapcsolatokat.

Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, de kiállnak az igazság mellett, még akkor is, ha ez nehézségekkel jár. Az ilyen emberek gyakran küzdenek az erkölcs és az igazságosság érdekében, és nem kötnek kompromisszumot a hamisságokkal.

Boldogok lesztek, ha figyeltek egymásra és a földre, mert akkor nem pusztítjátok el magatokat sem.

Az érettek feladata.

Ti vagytok a földnek sói; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják a szemétre.

Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített várost.

Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a gyertyatartóba, hogy világítson mindazoknak, akik a házban vannak.

Akkor világítotok a legjobban az emberek előtt, amikor látják a ti jó cselekedeteiteket, és megtanulják tőletek, amit átadnak a gyermekeiknek, hogy ők is érettek legyenek. Az értelem nem dicsőség, hanem szükség, hogy tökéletes legyen az életed.

Az ószövetségi törvény tökéletesítése.

Ne gondoljátok, hogy a törvénynek, vagy a prófétának eltörlésére jöttem. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem, hogy betöltsem.

Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld létezik, a törvényből egy ióta, vagy egyetlen pontocska sem változik, de a döntéseitek mindig következményekkel jár.

Aki csak egyet is változtat akár legkisebb parancsolatok közül is és úgy tanítja az embereket, azt az értelmesek kiközösítik.

De, aki helyesen cselekszi a törvényt és úgy tanít, azt örömmel, hallgatják és szívesen követik is azt.

A harag.

Hallottátok, megmondták a régieknek: Ne ölj! mert a ki öl, méltó az ítéletre.

Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az embertársára ok nélkül, méltó az ítéletre: aki pedig azt mondja az embertársára: Te ostoba, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja ok nélkül: Nem normális, az egyáltalán nem tiszteli az embertársát, sem az életet, annak az élethez sincs joga.

Azért, ha képmutatásból adományozni akarsz valakinek és ráeszmélsz arra, hogy egy embertársadnak valami panasza lehet ellened:

Tartsd vissza az adományodat, menj oda hozzá, és előbb békélj meg az embertársaddal, és azután szívből ajándékozd meg.

Ne tartsd az embertársad ellenfélnek, mert amikor megszületsz ugyan az a rögös út áll előtted mint neki, és ha nem egységben jártok rajta, akkor ellenfélként Ő határozhatja meg az utadat és akár a rabszolgájává is tehet.

Mert bizony mondom neked, hogy abból soha sem nem szabadulsz ki .

A házasságtörés.

Hallottátok, megmondták a régieknek: Ne paráználkodjál!

Én pedig azt mondom nektek, hogy aki ösztöni vágyakozással néz egy másik asszonyra az már is házasságtörést követ el vele. az ő szívében.

Ha pedig a egyik szemed megbotránkoztat téged valamiért, jobb lenne ha kivájnád és eldobnád magadtól; mert még egy szemmel is jobb, mint ha az egész életed elveszne.

És ha a te egyik kezeddel botrányos dolgot tennél, jobb lenne, ha előtte levágnád, mert egy kézzel még tudsz tenni nagyon sokat, de ha megölnek érte, akkor már semmit sem tudsz tenni.

Megmondatott továbbá: Valaki elválik a feleségétől, adjon néki elválásról való levelet.

Én pedig azt mondom néktek: Ha valaki elválik a feleségétől, kiszolgáltatottá teszi őt és rákényszeríti a paráznaságra; és aki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, ő maga is parázna és házasságtörő.

Az eskü.

Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az Úrnak tett esküidet.

Én pedig azt mondom néktek: Ne esküdjetek; se az égre, se a földre, mert egyik sem a tiéd egyedül, de még a fejedre se esküdjél, mert ha kiderül az igazság, az is életedbe kerülhet;

Hanem legyetek mindig becsületesek, és igazságosak, a beszédetekben az igen legyen mindig igen, a nem pedig legyen mindig nem, vagyis a kijelentéseteket mindig jól gondoljátok előbb át, hogy soha ne kelljen megváltoztatni

A rosszat jóval viszonozd.

Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.

Én pedig azt mondom neked: felejtsd el, hogy tökéletlen vagy, ezért soha ne légy gonosz, vagy erőszakos. Nincs jogod fizikailag bántalmazni senkit. Ha szeretettel bánsz másokkal, (ez nem csak az emberekre vonatkozik, hanem minden élőlényre) akkor nem lesz okod a megbocsájtásra, vagy a bosszúra, az életet viszont kötelességed gondozni és védeni.

Mindig a képességednek megfelelően, legyél adakozó másokkal szemben.

Ha lehetőséged engedi segíts másoknak amennyit tudsz.

A ki tőled kér, adj neki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, ha megteheted ne fordulj attól. Ha nem tudja vissza adni, ne ród fel neki akkor is örülj, hogy segíthettél.

Az ellenség szeretete.

Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.

Én pedig azt mondom néktek: ne gyűlölködj, ne ellenségeskedj senkivel, hanem mindenkivel próbálj szeretetben élni.

A föld minden emberé, amíg él rajta, mindenkit eltart, ha tisztességesen dolgozol és megfelelően gondozod. Legyél mindig becsületes!

Szeressetek mindenkit, és örüljetek, hogy élhettek, mert rövid az élet, kár elpocsékolni.

Legyetek mindenkivel előzékenyek!>

Törekedjetek a tökéletességre, úgy fenn maradhattok örökre.

Az alamizsnálkodás.

vissza a tetejére

...
Sipos Gyula
A weboldal szerkesztője

Itt találod az új videókat, zenéket, dalokat, cikkeket és híreket.

Ha kérdéseid vannak?

Vedd fel velem a kapcsolatot a lenti címen
e-mail

Kövess engem