„ISTEN” SZEMÉLY, ERŐ, VAGY VALAMILYEN ELRENDEZŐDÉS?

felvetel


Dr Kent Hovind Keresztény fundamentális Teremtés Tudomány aktivista és Reinhold Schlieter ateista, doktori fokozattal rendelkező professzor szócsatája, ahol Kent Hovind megpróbálta igen lekezelően kioktatni Reinhold Schlietert.

Azért, hogy egy kicsit elgondolkoztassam az embereket, megpróbálom párbeszéddé alakítani Kent Hovind állítását.

Reinhold Schlieter kérdéseire Kent Hovind válasza megtoldva az én kérdéseimmel és kijelentéseimmel.

Kent Hovind „Ez a kérdés azt bizonyítja, hogy egy hamis istenre gondolnak. Mert a Szentírás Istenére nincs hatással sem az idő, sem a tér, sem pedig az anyag.

én. Akkor Isten időtlen, tért nélküli, és anyagtalan? Ha ez így van, akkor Ő hol van?

K. Ha hatással lenne rá, nem lenne Isten.

K. Az idő, a tér és az anyag az, amit kontinuumnak nevezünk. Mindháromnak ugyanabban a pillanatban kell létrejönnie, mert ha van anyag, de nincs tér, hová tesszük? Az idő, a tér és az anyag nem létezhet önállóan, egyidejűleg kell létrejönniük.

én. Ezt a Biblia is állítja?

K. A Biblia nyolc szóban válaszol erre: Kezdetben – idő, Isten megteremtette az eget – tér, és a földet – anyag. íme tehát az idő, a tér és az anyag, a háromságok háromsága.

én. Mi tartozik az éghez? A Földet, utána külön teremtette, vagy a csillagokkal együtt?

K. Az idő a múlt, jelen és jövő. A térben van hosszúság, szélesség és magasság.

én. Ez az állítás igaz a zárt térre, példa: egy szoba, de nem igaz a világűrre.

K. Az anyagban pedig szilárd, folyékony és légnemű. Vagyis az egyidejűleg teremtett háromságok háromsága.

én. Az anyagon belül is van tér (atomok és elektronok közötti távolság). Az egymáshoz való viszonyuk: a sűrűségük határozza meg az állapotukat (szilárd, folyékony vagy légnemű).

K. Istennek, aki mindezeket megteremtette, kívül kell lennie ezen a hármas egységen. Ha korlátozva lenne az időben, nem lenne Isten. A srác, aki a számítógépet megalkotta, nincs benne a számítógépben, nem rohangál a képernyőn, hogy cserélgesse a számokat, ugye?

én. Igen, mert a srác egy másik térben van. Akkor Isten is egy másik térben van? Az mikor jött létre az (isteni) tér, anyag, és a hozzá tartozó idő? A biblia ezt írja: „Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is.” 1 korintus 15:44; (Károli fordítás) „Fizikai testet vetnek el, és szellemi test támad fel. Ha van fizikai test, van szellemi is” (Újvilág fordítás)

K. Isten, aki megalkotta az univerzumot, azon kívül, felett, alatt van és áthatja azt. Azonban nincs általa korlátozva. Tehát, ha azt tartjuk, hogy egy anyag fölötti erő nem tud hatni valamely anyagi testre, magyarázatra szorul néhány dolog úgy, mint érzelmek, szeretet, gyűlölet, vágyakozás, féltékenység, értelem.

K. Vagyis, ha az agyunk nem más, mint kémiai anyagok évezredekkel ezelőtti véletlenszerű összeszerveződése, hogyan hihetünk saját érvelésünknek és gondolatainknak?

K. A kérdés, hogy honnan van Isten, egy korlátozott Istenre vonatkozik, és itt van a probléma.

K. Az Isten, akihez én imádkozom, nincs időben, térben és anyagban korlátozva. Ha elég hely lenne a végtelen Isten számára az én másfél kilós agyamban, nem lenne méltó rá, hogy imádjam, az biztos. És én az igaz(i) Istent imádom.”

én. Igen? Csak a probléma az, hogy „Isten” nem az agyban van, hanem az ember gondolataiban, ami viszont akkora is lehet „akár a csillagos ég”.A bibliai ismereteim szerint ilyennek tudnám elképzelniIstent, de senkire sem szeretném ráerőltetni az én elképzelésemet. Mindenki maga döntse el, hogy milyennek képzeli.

A Biblia szerint „Isten” a legnagyobb értelemmel, erővel és hatalommal rendelkezik, így nem volna szüksége arra, hogy bármi, vagy bárki felett uralkodjon, ráadásul úgy, hogy akár erőszakot is alkalmazzon. Sőt a Biblia szerint maga jelenti ki, hogy gyűlöli az erőszakot.

Zsoltárok 11:5; „Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelőjét, gyűlöli az Ő lelke.”.

A BIBLIA ILYEN TULAJDONSÁGOKKAL RUHÁZZA FEL!

Bölcs, ami azt jelenti, hogy mindent pontosan átgondol, mielőtt cselekszik. Erről is pontos tanácsokat kapunk, mint például: Példabeszédek 3:3,4 „Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára; így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.”. Máté 5:48 „Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.”. Vagyis, nekünk kell a tökéletességre törekednünk, és nem ő fog tökéletessé tenni minket.

Igazságos, ami azt jelenti, mivel szabad akarattal rendelkezik minden ember, nem várhatja el, hogy azt tegyük, amit Ő jónak lát, de viszont nagyon örül, amikor valaki megérti a törvényeit és az szerint cselekszik. Jób 34:10 „Azért, ti tudós emberek, hallgassatok meg engem! Távol legyen Istentől a gonoszság, és a Mindenhatótól az álnokság!”.

Szerető, ami azt jelenti, hogy soha nincs szándékában, hogy ártson nekünk, inkább megpróbál az utolsó pillanatig segíteni, és ha mégis muszáj beleavatkozni, mindig úgy intézi, hogy hasznos legyen a számunkra. 1János 4:8 „Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet.”.

Mint az elején írtam, ez csak az én elképzelésem, hogy milyen is „Isten”, vagyis milyennek kellene lennie.

De egyáltalán ki lehet, vagy mi lehet az „Isten”, aminek még nevet is adtak „Jehova”, melynek jelentése: előidézi, hogy legyen. A „semmiből”?

Ezeket azért írtam le, mert egyedül csak a Bibliából van lehetőségünk megismerni „Istent”, ahol Ő maga is azt kéri, hogy ismerjük meg. Hóseás 4:1; „Halljátok meg az Úrnak beszédét Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a földnek lakóival, mert nincs igazság és nincsen szeretet és nincsen Istennek ismerete a földön.”. Hóseás 6:6; „Mert szeretetet kívánok én és nem áldozatot: az „Istennek ismeretét inkább, mintsem égőáldozatokat.”.

De ha mást is szeretnénk megtudni, például: mit kell még megismernünk „Isten” szerint a meglévő dolgokról is? Erre nemigen kapunk választ. „Isten” talán titkol valamit? Nem hinném, mert akkor a róla való elképzelés is hamis lenne. Nem, inkább az ügyeskedő emberek akarnak félrevezetni minket. Akkor a Biblia lenne hiányos? Nem, mert az nem erről szól.

Ma már rendelkezünk olyan ismeretekkel, mint Matematika, Fizika, Kémia, Biológia, Csillagászat és azoknak ágazataival, sőt hozzájött még a Számítástechnika és vele együtt az Űrkutatás is. Pontosan látjuk, és egyben bizonyított tény is, hogy most is jönnek létre csillagok és bolygók, sőt élő szervezetek, baktériumok, vírusok. „Vagy még ezeket nem ismertük?” Persze vannak bizonyítatlan elképzelések, ami időnként, pillanatnyilag ellent mond a tudománynak, de a vallásos elképzeléseknek is. Itt van például az Ősrobbanás, ahol a tudósok azt állítják, hogy egy parányi részecskéből jött létre az univerzum. De az a részecske miből lett a „semmiből”? Már arról is vannak elméletek, hogy több univerzum is létezik. Ha pedig több univerzum van, akkor több ősrobbanás is volt? Ebben az esetben, akkor ugyan úgy nem jutunk el a kezdethez, vagy kezdetekhez.

Azután mi a helyzet „Istennél”? Ezt az egy univerzumot teremtette, vagy többet is? Erről nincs konkrét leírás a Bibliában, de egy állítás igen. Az 1 Mózes 1:1; „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.”. Itt ismét felmerül a kérdés: melyik eget és földet? Szembe állítva ezzel tudományt, aki viszont már több univerzumról is beszél. Ha pedig több univerzum van, akkor létezik nagyobb hatalom is „Istennél”?

Na, nem folytatom a további elmélkedést, mert így sohasem lesz vége. Vagy talán nincs is vége semminek? Inkább maradjunk a Bibliánál, hiszen az egy meglévő dolog, ezt szeretném értelmezni és megértetni az olvasóval, vagy esetleg tanulmányozóval. Ennek legalább van vége és valóban hasznos lehet a számunkra. A tapasztalat is azt mutatja, hogy nagyon sok ember a Biblia ismerete által bizonyos értelemben helyesebben tud gondolkodni.

Ha ez segít az embereknek, akkor feltétlen szükséges, hogy tanulmányozzák. De ne vallási félelemből, ami végső soron kárt tesz az emberekben, (bár a Bibliában igazából nincs is szó a vallásról), hanem a megértéséből, ami szerint saját meggyőződéséből tudjon változtatni a gondolkodásán, és ez által az életét is helyesen tudja majd irányítani.

A saját meggyőződés azt jelenti, hogy pontos, bizonyítható tények szerinti elfogadás, nem pedig a bizonyíthatatlan érzelmeken alapuló rábeszélés vagy ígérgetés vakítással („örökké élhetsz”), vagy ha így nem megy, jön a megfélemlítés, („ha nem azt teszed, amit parancsolok, akkor meghalsz, de azért szeretlek”) szerinti elfogadás, amire a hitet is próbálják alapozni.

Megint csak a Biblia leplezi le ezt a hamis félrevezető hitbeli kérdést is.

Sokan próbálják átfogalmazni a különböző verseket a Bibliában, hogy meggyőzőbbé váljon a saját irányított magyarázatuk. Pont a hittel kapcsolatos Bibliavershez nyúlt az „egyik újabb bibliai fordítás,”, ahol a Héberek 11:1-ben ezt olvassuk: „a hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása, a nem látható valóságok nyilvánvaló bizonyítása”. Hát, ezt akár ki fordította, nagyon eltalálta.

Miről van itt szó, hogy lehet ezt értelmezni?

1. példa: egy házat el akarunk adni, reméljük, hogy valaki megveszi. Akkor válik a reményünk erősebbé, ha jön egy vevőjelölt és leteszi a biztosítékot (foglalót). Azt hogy meg is veszi, az előre még nem látható, de amint kifizeti a vételárat, bizonyítást nyer a szándéka. Eladtuk a házat.

2. példa: Erősen fúj a szél, amit nem látunk, de érezzük. A vihar félelmetes lehet, nem látjuk, de reméljük, hogy hamarosan eláll. Amikor már nem érezzük, hogy fúj a szél, meggyőződtünk róla, hogy elállt.

Nézzük ugyan ezt a verset úgymond visszaállítva a többi Bibliával hasonló szövegre, „egy még újabb bibliai fordítás” itt ezt olvassuk: „a hit a remélt dolgokba vetett megalapozott bizalom, és a nem látható dolgokról való meggyőződés”

Na, ez érdekes! Most bízok valamibe/valakibe, vagy meggyőződök bizonyosságot, vagy bizonyítékot szerezve róla.

Példa: Már három házat vettem, az Önére is szükségem van, úgy, hogy holnap hozom a teljes vételárat! Bízzon bennem!

Na, itt már nem olyan egyértelmű az értelmezés. Itt már a biztosítékot felváltotta a ráhatás, amivel meg akarja alapozni a bizalmat, mert a három ház nem biztosíték, esetleg csak a reményt erősítheti. Amikor arról beszélünk, hogy megalapozott, az nem konkrét letét, vagy biztosíték, hanem csak misztikus ígéret. A „nem látható dolgokról való meggyőződés” is hiányos, mert nem nyilvánvalóan bizonyított, (matematika, fizika, kémia) hanem csak arról van meggyőződve, hogy látja, vagy nem látja, amit lát, vagy úgy is mondhatnám, hogy a megmagyarázott dolgot próbálom magam előtt látni, de nem könnyű, mert nincs bizonyíték. Tehát úgy vagyok meggyőződve, hogy meggyőztek, de innentől már nem is a hitről beszélünk, hanem a hiszékenységről. „MEGETETTEK”

Folytassuk inkább tovább az Istennel!

Ahogyan próbáljuk értelmezni a Bibliát, azt vesszük észre, mintha több „istenről” lenne szó még a Mózes könyveiben is.

Ezt azért állítom, mert amikor a törvényeket olvassuk, akkor egy határozott, gondoskodó és szerető Istenről olvasunk. De amikor az utasításairól, és a cselekedeteiről olvasunk, olyan mintha nem is istenről beszélne, hanem egy erőszakos emberről, aki istennek adja ki magát.

Teljesen ellent mond a leíratott törvényeinek. Például a „Tíz parancsolatban” azt parancsolja, hogy „ne ölj, a cselekedeteiben viszont gyilkol/mészárol, az izraelitákkal pedig gyilkoltat/mészároltat.

A VALLÁSOK MÉGIS EGY ISTENRŐL BESZÉLNEK.

A Mózes öt könyve valójában az izraeliták történelméről szól, ahol a kegyetlenségeiket úgy tüntetik fel, mintha „Isten engedélyével” követték volna el „Isten büntetéseként”.

Ahogyan már írtam az előzőkben, Mózes idejére már rengeted írás és tudományos lelet halmozódott fel az egész földön. Ezért Mózesnek már megvolt a lehetősége minden akkori tudás elsajátítására. Elméletileg meg volt a képessége is egy teljesen új eszme kialakítására, hiszen a Biblia szerint az akkori kor leghatalmasabb uralkodójának úgymond, „hercegeként” nevelkedett és tanult. A Bibliában úgy szerepel, hogy Mózes írta le a Tórát, vagyis a Mózes öt könyvét, de egyáltalán nem biztos, hogy Mózes valóban élt, de a vallások mégis az Ő nevéhez fűzik az egy istenbe vetett hit alapjait.

Egy biztos, minden időben voltak olyan uralkodók, akik a saját hatalmuk megszilárdítása érdekében, mennél több nép, vagy nemzet fölé ki akarták terjeszteni az uralmukat. Ráadásul úgy, hogy lelki ráhatást is próbáltak alkalmazni. Az egyik ilyen ráhatás legjobb módszere pont az emberi hiszékenységből eredő megfélemlítés volt.

NÉZZÜK, HOGYAN VEZETETT BE „MÓZES” EGY OLYAN ESZMÉT, AMIVEL ENGEDELMESSÉGRE BÍRTA AZ IZRAELITÁKAT!

Az egyik ilyen alapelv a „megkülönböztetés”, mint egy kiválasztott nép tele ígéretekkel és egy „áll szövetség megkötésével”.

A szövetség megígérése.

2Mózes 19: 3-8; „Mózes pedig felment az Istenhez, és szólt hozzá az Úr a hegyről, mondván: Ezt mondd a Jákob háza népének és ezt add tudtára az Izráel fiainak. Ti láttátok, amit Egyiptommal cselekedtem, hogy hordoztalak titeket sas szárnyakon és magamhoz bocsátottalak titeket. Mostan azért ha figyelmesen hallgattok szavamra és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim; mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ezek azok az igék, melyeket el kell mondanod Izráel fiainak. Elment azért Mózes és egybehívta a nép vénjeit és eléjük adta mindazokat a beszédeket, melyeket parancsolt néki az Úr. És az egész nép egy akarattal felelt és mondta: Amit rendelt az Úr, mind megtesszük. És megvitte Mózes az Úrnak a nép beszédét.”

A cél az, hogy egy „külső, magasabb rendű hatalommal”, mint, aki egy „Istenkét”, tünteti fel magát, válasszon magának egy népet, és rajtuk keresztül majd megmutassa a hatalmát minden nép fölött. Sajnos ez a törekvés a mai korban is igaz akár vallási, vagy ideológiai szempontból is nézzük.

Ebben az esetben az ürügy, az izraeliták szabaddá tétele, a valóság viszont Izrael népe feletti hatalom megszerzése.

Érdekes elgondolkodni, a saját korunkról, úgy tűnik, hogy a Mózesi elv most is működik. A mostani kiválasztás is többféle módszerrel történik.

1. Példa: centrálisan megszervezett vallási hatalom papi intézménnyel és saját dogmákkal, profetikus hanggal alátámasztva, közvetlen, mint „Isten” földi helytartója irányításával.

2. Példa: szintén centrálisan megszervezett vallási hatalom közvetett földi szervezet kiválasztott népként, saját dogmákkal, és profetikus hanggal alátámasztva, állítólag „FÖNTRŐL”, égi papi kormányzat” irányításával.

Ez csak két példa volt, de ha csak a vallásokat nézzük, már akkor is rengeteg spekulációval találkozunk. (El lehet gondolkozni azon, hogy csak a kereszténynek mondott vallásokból, hány létezik a földön?)

A lényeg: mindegyik szervezet megköveteli a híveiktől a velük szembeni engedelmességet és lojalitást, mert ezek nélkül a vezetői (uralkodási) hatalmuk nem működne.

Ha megfigyeljük az evangéliumokat, Jézus a törvény betartását nem kimondottan az engedelmességre alapozta, hanem a szeretetre, és erre a szeretetre kellene megtanítani minden embert. Szeretetből kell engedelmeskedünk, nem pedig követelmény miatt. Tudom, hogy ez így szépen hangzik, de az igazság az, hogy újra kell gondolni, hogy mi is a szeretet és komoly erőfeszítéseket kell tenni, hogy megtanuljuk. Jézus is erre alapozta a tanítását, de majd evvel is mélyebben fogunk foglalkozni, ha oda érünk.

Ezek szerint a törvény betartása nem az engedelmesség függvénye, hanem a következmény függvénye? A törvényeket azért kell megtanulnunk, hogy megvédjük magunkat, illetve megelőzzük a bajt. Példa: nem azért nem ugrom le a 13. emeletről, mert engedelmes, vagy esetleg babonás vagyok, nem, hanem azért, mert ismerem a törvény következményét (a szabadesés agyonüt).

Jézus tanítása szerint sincs szükség semmilyen szervezetre, mert az „Isteni” akarat nem az, hogy emberek felett uralkodjon egy szervezeten keresztül, hanem az emberek közötti összhang megteremtése. Nincs szükség semmilyen külső közvetítőre, mert a belső összhang a személyes megtapasztalás által történik „Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.” (Máté 6:6)

Ezen a versen érdemes elgondolkodni. Valóban Jézustól származik, vagy a vallásvezetők kifordították Jézus szavait? Nézzük csak: a belső szoba az ember elméje, ill. a gondolatai, ami csak is saját magára vonatkozik, zárt, (titkos). De a döntésed szerinti cselekedet rosszul is elsülhet, ami már egyáltalán nem lesz titkos.

Mi a kifordítás?

Isten figyel és megbüntethet, ha nem azt teszed, amit megkövetel. Vagy esetleg a különböző szervezetek megkövetelnek? Hogy mi lehetett Jézus eredeti kijelentése, azt nem tudom. Rád bízom Kedves Olvasó, hogyan értelmezed.

Az biztos, hogy a Biblia pontos, misztikum nélküli ismeret is segítene abban, hogy az emberek egységesen tudjanak gondolkodni az egész földön. Mindegy hogyan írják át, mert, ha az igazságot kihagynák belőle, azonnal lelepleződnének és elvesztené a vallási, vagy hitbéli hatását.

János 14:11; „Higgyetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van; ha pedig nem, magokért a cselekedetekért higgyetek nékem.”

Jézus itt arról beszél, hogy vakon még Ő benne sem higgyünk, de a cselekedeteit nem lehet megcáfolni. Tehát amit tanulunk, annak a mi cselekedeteinkben is látszódnia kell.

Máté 23:8-9; „De ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van.” A mester a tanítás, az atyátok a tanulásban megszerzett tudás, ami ha megfelelően rögzült az elmédben irányíthat az életben a helyes úton. Következés képen az univerzum látható, a „menny” és „Isten” nem látható, de a cselekedeteiteket mindenképen látni fogják.

János 4:24; „Az Isten lélek: és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják.” A lélek az elménk, (gondolkodó képességünk) de, hogy igazságosan gondolkodni tudjunk, azért szükségünk van a levegőben lévő oxigénre is.

Ezekben a versekben is láthatjátok, hogy pont Jézus az, aki arra is megtanít minket, hogy nincs szükség semmilyen szervezetre, vagy közvetítőre azért, hogy az ember normálisan éljen, normális emberek között.

Hogy valójában ki volt Jézus? Majd erre is visszatérünk.

Most akkor „Isten” személy, erő, vagy valamilyen elrendeződés?

Az eddig olvasottak alapján az emberi fantázia megszemélyesítette a felfoghatatlant, és úgy próbálja megeleveníteni, mint aki a leghatalmasabb erővel rendelkezik.

De nézzük mi a valóság!

Az egyistenhit, más szóval monoteizmus az i. e. 3. évezredig vezethető vissza, de a tisztán monoteizmust az izraeliták alapították meg az i. e. 2. évezred közepén. Egy biztos, hogy a kezdetben varázslóktól, sámánoktól a papokig mindig az volt a cél, hogy embereken, majd népeken uralkodjanak. Azon kívül folyamatosan figyelték az embereket, hogy mi ingerli, vagy nyugtatja őket. Ha az igazságérzetük miatt lázadtak, beépítették az eszméjükbe, mint igazságos törvények és ezzel láthatatlanná tették a valódi céljaikat. Mai nyelven úgy is mondhatnánk, hogy folyamatosan reformálták az eszméiket, amikből kialakultak a vallások.

A vallás nem más, mint egy hatalmi elrendeződés, melynek a vezetését egy személy, vagy egy kisebb csoport irányítja. Ez a hatalmi elrendeződés korunkra már teljesen kettészakadt. Az egyik oldal a politika, a másik még a vallás, amit úgy is nevezhetném, hogy ősi politika, ami lassan, nagyon lassan meg is fog szűnni.

Nyugodt lélekkel kimerem jelenteni, hogy a Biblia nem „Istentől” származik, hanem embertől (emberektől). Ha elemezzük a Bibliát, akkor láthatjuk, hogy, ha valamilyen célt nem lehetett félrevezetéssel („szép szóval”) végrehajtani, akkor jött az erőszak, akár háború is. Ugyan ez vonatkozik a Biblia szerint „Istenre” is. Ha nem engedelmeskedtek az emberek, akkor jött a szeretetteljes büntetés, akár mészárlással is.

A végső leszámolást is kegyetlenséggel zárja a Biblia. Egy olyan világháborúról beszél, ahol csaknem a teljes emberiség elpusztul, úgy hogy tudatában kell lennie annak, hogy miért. Pedig nem is tehet róla, hiszen a teremtéskor nem sikerült Istennek tökéletes értelmet adni az embernek. A magyarázat pedig az, hogy az ember tökéletes volt, csak engedetlenné vált. Mi ez, ha nem uralkodási vágy?

Ha „Isten” a legmagasabb intelligencia, nem volna szükség arra, hogy így büntessen. Egyszerűen újra kellene teremteni mindent az angyaloktól kezdve. Nyoma sem lenne a hibának. Csak az a baj, hogy a bibliában szereplő „isten” sem hibátlan, mivel a Biblia sem az.

Most már láthatjuk, hogy nem is olyan egyszerű. Azt is láthatjuk, hogy a Biblia teljesen emberi gondolkodás szerint íródott és igen is a célja a hatalom megszerzése volt emberek és népek felett. Az is bizonyítja, hogy nem Istentől ered a Biblia, mert a befejezése valójában úgy végződik, mint a zsidóság történelmének a kezdete, HÁBORÚVAL >> (Armageddon)

vissza a tetejére

...
Sipos Gyula
A weboldal szerkesztője

Itt találod az új videókat, zenéket, dalokat, cikkeket és híreket.

Ha kérdéseid vannak?

Vedd fel velem a kapcsolatot a lenti címen
e-mail

Kövess engem